Έρευνα

Το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας έχει συμμετάσχει είτε ώς συντονιστής ή ως συμμετέχουσα ομάδα σε πάνω από 50 προγράμματα, συνχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με δήμους, περιφέρειες και πολίτες σε έρευνες σχετικές με το αντικείμενο της Φυσικής Γεωγραφίας. Ο συνολικός προυπολογισμός των προγραμμάτων αυτών υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια Ευρώ για την προηγούμενη δεκαετία.

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από αυτά, τα οποία αφορούν την τελευταία δεκαετία:

 • 2005-07: Διακρατικό Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας – Σλοβενίας “Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την πληροφόρηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα περιβάλλοντος”
 • 2006: SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, Mobility-5, SPECIFIC SUPPORT ACTION. Researchers’ Night 2006: A Night on the Beach with Oceanography Researchers (1/7 – 15/11/2006)
 • 2006-07: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ υποέργο: Συνδυασμένη χρήση Γεωφυσικών και Γεωλογικών δεδομένων στην Περιβαλλοντική Διερεύνηση Παράκτιων Υδροβιότοπων, με την υποστήριξη Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • 2006-07: Μελέτη Παλαιογεωμορφολογίας στην νήσο Θάσο
 • 2007-08: INTEREG II, BEACHMED (www.beachmed.it)
 • 2007-08: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Περιφ/κου Σχεδιασμού, Έργο για τη μελέτη και αντιμετώπιση της διάβρωσης των τουριστικών παραλιών των Β ακτών της Ν. Λευκάδας
 • 2008: SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, SP3, People Coordination and support action. Researchers’ Night 2008: Researchers’ Web In Society (1/6-31/12-2008)
 • 2008: Γεωμορφολογική μελέτη της παραλίας Λουρδά μέσω σύγκρισης διαφορετικών χρονολογιών αεροφωτογραφιών και εργασίας υπαίθρου
 • 2009-2010: Γεωμορφολογική μελέτη δημιουργίας και εξέλιξης των tafoni στην περιοχή των Κυκλάδων
 • 2009-2010: Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Γαλατσίου
 • 2009-2011: HydroEvia – Ολοκληρωμένη Μελέτη Υδατικού Δυναμικού Ν. Εύβοιας
 • 2011-13: ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανάπτυξη νέων μεθόδων για την ποσοτικοποίηση  και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στις ανατολικές Ακτές της Νήσου Κρήτης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009-ΑΚΤΑΙΑ» – ΠΡΑΞΗ Ι:« Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» (www.aktaia.eu)
 • 2012-13: Runoff Erosion – Διακρατικό μεταπτυχιακό εντατικό πρόγραμμα σε θέματα διάβρωσης από επιφανειακή απορροή και μοντελοποίησης του φαινόμενου. (runofferosion.geol.uoa.gr/2013)
 • 2012-15: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής Οικολογικής Παροχής σε ποτάμια και ρέματα της Ελλάδας – ECOFLOW (www.ecoflow.gr)
 • 2012-15: ΕΣΠΑ 2007-2013 «Υποθαλασσια κοιτάσματα αδρανών υλικών: μέθοδοι εντοπισμού και εξόρυξης, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δυνατότητες εκμετάλλευσης». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση «ΘΑΛΗΣ-MARE» (thalis-mare.geol.uoa.gr)
 • 2012-15: ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα ποτάμια δέλτα». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση «ΘΑΛΗΣ-DAPHNE» (thalis-daphne.geol.uoa.gr)
 • 2012-15: ΕΣΠΑ 2007-2013 «Αξιολόγηση της παραλιακής διάβρωσης στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση «ΘΑΛΗΣ-ISLA» (isla.aegean.gr)
 • 2013: PEOPLE/ Marie Curie Actions: Researchers’ Night 2013 – Marine Explorer Researchers – MAREXPRES (marexpres.geol.uoa.gr)
 • 2013-14: Sea Level Changes – Διακρατικό μεταπτυχιακό εντατικό πρόγραμμα σε θέματα μεταβολών στάθμης θάλασσας και τις σχετικές μεθόδους και τεχνικές (sealevelchanges.geol.uoa.gr)
 • 2013-14: Runoff Erosion – Διακρατικό μεταπτυχιακό εντατικό πρόγραμμα σε θέματα διάβρωσης από επιφανειακή απορροή και μοντελοποίησης του φαινόμενου. (runofferosion.geol.uoa.gr/2014)
 • 2013-15: ΕΣΠΑ 2007-2013 “Συνέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη και ασφαλή χρήση των ελληνικών τουριστικών παράλιων – BEACHTOUR, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς” (beachtour.geol.uoa.gr)
 • 2013-15: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Γεωργικά Παράκτια Περιβάλλοντα – Προσαρμογή στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής (Agroclima) (www.agroclima.teilar.gr)
 • 2013-15: Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας – “Μεταβολές στάθμης θάλασσας στις Κυκλάδες” (emerchancy.geol.uoa.gr)
 • 2013-15: CIRCLE-MED2 /ADAPT-MED – “Is current decision making ‘adapted to internalize adaptation’ into policy making?” (circle-2.wix.com/adapt-med)
 • 2018-20: Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” – “Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance”-BLUECOAST (bluecoast-cbc.eu)