Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας κατέχει τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Μεταξύ των επιστημονικών οργάνων που αποκτήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια διαθέτει:

 • Ηλεκτρομαγνητικό ρευματογράφο (Infinity – JFE Advantech)
 • Ηλεκτρομαγνητικό ρευματογράφο (ECM 802 – Valeport)
 • Θερμοσαλινόμετρο (miniCTD – Valeport)
 • Θερμοαγωγιμόμετρο (YSI Probe)
 • Διαφορικό GPS – RTK (Topcon)
 • 5 GPS χειρός (Garmin)
 • 2 Αποστασιόμετρα laser (Disto – Leica)
 • Υδρογραφικό Βυθόμετρο
 • Ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης (Starfish)
 • 4 Καταγραφείς θαλάσσιας στάθμης – θερμοκρασίας νερού (HOBO)
 • Ρευματογράφο ακριβείας (ΜΚ5 – Valeport)
 • 2 Θολερόμετρα (OBS-2)
 • 2 Πλωτήρες με δέκτη GPS/GPRS
 • 2 Κάμερες παράκτιας παρακολούθησης Firewire (Flea2 – Point Grey)
 • 2 Κάμερες παράκτιας παρακολούθησης Firewire (IP 8362 – Vivotek)
 • Θερμική κάμερα (M-625 – FLIR)
 • 2 Κάμερες χειρός (Hero3+ Black – Go-Pro)
 • 4 Data Loggers (Campbell Scientific and Measurement Computing)
 • Vibra-Corer (Atlas Copco)
 • Αρπάγη τύπου VanVeen
 • Αρπάγη τύπου Smith-McIntyre
 • Φορητό υποβρύχιο πυρηνολήπτη
 • 4 σετ υποβρύχιας κατάδυσης
 • 5 μετεωρολογικούς σταθμούς (Vantage Pro2 Plus και VantageVue – Davis)

To Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας διαθέτει ένα οργανωμένο εργαστήριο για κοκκομετρικές αναλύσεις (2 συστοιχίες κοσκίνων για ξηρή κοσκίνηση (Cisa) και ένα μικροαναλυτή για υγρή κοσκίνηση (Mastersizer), καθώς και παροχή απιονισμένου νερού. Επιπλέον, έχει στην κατοχή του σχετικό λογισμικό (ERDAS, MATHEMATICA, ARC-GIS, ARC-INFO, ENVI+IDL, Agisoft PhotoScan, CEDAS, Modules του λογισμικού Mike 0, Mike 11 και Mike 21 (ακαδημαικές άδειες), SPSS, MATLAB).