Επικοινωνία

themecircle


Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας
Τομέας Γεωγραφίας – Κλιματολογίας
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος


Διεύθυνση: Πανεπιστημιόπολις Ζωγράφου

                 157 84 Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107274143

e-mail: poulos@geol.uoa.gr