Προσωπικό

Διευθυντής Εργαστηρίου

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο e-mail Βιογραφικό Προσωπική Σελίδα
Σεραφείμ Πούλος (Καθηγητής) Ωκεανογραφία, Παράκτια Γεωμορφολογία 2107274143 poulos@geol.uoa.gr CV WWW

Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο e-mail Βιογραφικό Προσωπική Σελίδα
Θεόδωρος Γκουρνέλος Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία 2107274151 gournelos@geol.uoa.gr CV WWW
Παναγιώτης Νάστος Φυσική, Μετεωρολογία 2107274191 nastos@geol.uoa.gr   CV WWW
Κυριακή Παπαδοπούλου-Bρυνιώτη Γεωμορφολογία, Καρστική Γεωμορφολογία 2107274132 papadopoulou@geol.uoa.gr CV WWW

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο e-mail Βιογραφικό Προσωπική Σελίδα
Ευθυμία Βερυκίου-Παπασπυριδάκου Φυσική Γεωγραφία 2107274145 verikiou@geol.uoa.gr CV WWW
Νικολέττα Ευελπίδου Γεωμορφολογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 2107274297 evelpidou@geol.uoa.gr CV WWW

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο e-mail Βιογραφικό Προσωπική Σελίδα
Εμμανουήλ Βασιλάκης Τηλεπισκόπιση 2107274400 evasilak@geol.uoa.gr CV WWW
Κώστας Ελευθεράτος Ατμοσφαιρική Φυσική 2107274157 kelef@geol.uoa.gr CV WWW
Παρασκευή Νομικού Φυσική Γεωγραφία, Γεωλογική Ωκεανογραφία 2107274865 evinom@geol.uoa.gr CV WWW

Λέκτορες

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο e-mail Βιογραφικό Προσωπική Σελίδα
Μαρία Χατζάκη Κλιματολογία 2107274192 marhat@geol.uoa.gr CV WWW

Ε.ΔΙ.Π.

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο e-mail Βιογραφικό Προσωπική Σελίδα
Γεώργιος Μπαθρέλλος 2107274882 gbathrellos@geol.uoa.gr CV WWW
Χαρίκλεια Σκυλοδήμου 2107274262 hskilodimou@geol.uoa.gr CV WWW

Συνεργαζόμενοι Επιστήμονες

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο e-mail Βιογραφικό Προσωπική Σελίδα
Ανδρέας Γόντικας Χημικός Μηχανικός 2107274142 agondikas@geol.uoa.gr CV WWW
Αθανάσιος Μαυραειδόπουλος Υδρογραφία, Έρευνα Θαλασσίου Πυθμένα, Τηλεπισκόπηση υδάτων και Παράκτιων Περιοχών 6974099923 amavra@geol.uoa.gr
athanasios.mavraeidopoulos@yahoo.com
CV WWW